Budżet Obywatelski Katowice

logo BO Katowice

GŁOSOWANIE NA PROJEKTY

ZGŁOSZONE DO V EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W KATOWICACH


DANE OSOBY GŁOSUJĄCEJ:

numer PESEL zawiera 11 cyfr, suma kontrolna poprawna
Wpisz numer PESEL zawierający 11 cyfr - to pole nie może być puste
wpisz nazwisko w formacie xxxx, xxxx xxxx lub xxxx-xxxx
Wpisz nazwisko panieńskie swojej matki - to pole nie może być puste

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO):

Zaznaczenie potwierdzenia o zapoznaniu się z klauzulą dotyczącą ochrony i przetwarzania danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu
  2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu;
  3. Pani/Pana dane osobowe, tj. nr pesel, nazwisko panieńskie matki, nr IP komputera oraz nr telefonu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury głosowania na zadania do Budżetu Obywatelskiego w Katowicach przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. e. RODO) oraz na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Nr IP komputera oraz nr telefonu są automatycznie zapisywane na serwerze tylko i wyłącznie w celu prowadzenia ewentualnych postępowań wyjaśniających w przypadku stwierdzonych naruszeń w zakresie korzystania z systemu głosowania.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane dalszym odbiorcom. Operator teleinformatyczny obsługujący głosowanie przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie w postaci spseudonimizowanej.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres 3 miesięcy w celu rozpatrywania ewentualnych nieprawidłowości.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania lub uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procedurze głosowania na zadania do Budżetu Obywatelskiego w Katowicach.
  9. Podane przez Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.

Zaznaczenie potwierdzenia o zapoznaniu się z klauzulą dotyczącą ochrony i przetwarzania danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Zaznaczenie potwierdzenia o zapoznaniu się z klauzulą dotyczącą ochrony i przetwarzania danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Zaznaczenie potwierdzenia o zapoznaniu się z  Regulaminem jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu. Regulamin oraz wszystkie ważne informacje znajdują się tutaj.

Zaznaczenie potwierdzenia o zapoznaniu się z  Regulaminem jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu. Regulamin oraz wszystkie ważne informacje znajdują się tutaj.


Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE